Kennismaken

Mijn naam is Terry van de Beek, eigenaar van Dyadon met een ruime ervaring in het trainen en adviseren op het gebied van goed taal- en leesonderwijs en dyslexie. Ik leid vol passie ouderavonden over dyslexie en diverse taalthema’s, werk enthousiast als trainer voor verschillende externe werkgevers en begeleid en inspireer scholen bij het opzetten en uitvoeren van een taal- of dyslexiebeleidsplan. Ik ontwikkel de benodigde lesmaterialen graag zelf en het liefst op maat. Ik geef ze ook zelf uit en ben daarmee uniek in Nederland! Zie hiervoor www.dyslexie-express.nl.

Ik ben lid van de Vereniging van Taalspecialisten en dyslexiespecialist en ben zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs werkzaam. Mede hierdoor heb ik een brede kijk op taalproblemen en dyslexie vanaf de eerste signaleringen en interventies in groep 1-2 tot de acceptatie van dyslexie en compensatie en dispensatie in het voortgezet onderwijs. Mijn focus ligt op het begeleiden van de sociaal-emotionele problematiek, die dyslexie vaak met zich meebrengt. Ik ben tevens gecertificeerd Beeldcoach en kan daarmee direct op de werkvloer coaching aanbieden voor zowel leerkrachten als leerlingen! Ook lever ik graag maatwerk aan scholen in de vorm van diverse workshops en studiedagen.

Mijn ideaal met betrekking tot de sociaal-emotionele begeleiding van kinderen met dyslexie is verwezenlijkt door het mede-ontwikkelen en uitgeven van de Dyslexie-Express. Hierna volgden al snel de Lees-beter-meter en de Bureauleggers Dyslexie voor PO en VO, waarop men vroege signalen van dyslexie kan vinden en tevens tips en adviezen voor leerkrachten die ze signaleren. De Taalhulpkaarten zijn op verschillende taaldomeinen gericht en een geweldige aanvulling bij elke taalmethode.

Alle materialen die Dyadon ontwikkelt en uitgeeft zijn gericht op de professionalisering van leerkrachten met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en  dyslexie.

Een deel van mijn kennis op het gebied van taal en dyslexie deel ik graag gratis met u door middel van columns of downloads.

Voor meer informatie of persoonlijk contact

M: 0634588267

E: terryvandebeek@dyadon.nl

W:  www.dyadon.nl

Twitter: @DyslexieExpress

Facebook: www.facebook.com/DeDyslexieExpress

LinkedIn : http://www.linkedin.com/ Terry van de Beek

Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dyadon zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dyadon. Dyadon is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, bericht Dyadon u hiervan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw (6% op boeken en 21% op alle overige artikelen) en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Dyadon levert op basis van factuur. Na uw bestelling ontvangt u per e-mail een factuur. U dient de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Indien door u bestelde goederen niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn dan verplicht Dyadon zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren stort Dyadon het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dyadon.

3.5 De verzendkosten bedragen €2,50,- in Nederland en €5,00 België. Bij een bestelling boven €69,= in Nederland en €100,- in Belgié is de verzending gratis.

3.6 Alle producten die door Dyadon worden aangeboden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Dyadon aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Dyadon opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Indien de producten op voorraad zijn leveren wij direct. Anders streven wij de producten binnen 5 tot 7 werkdagen te leveren.

4.3 Dyadon kan om verschillende redenen (zoals bijvoorbeeld tijdens een schoolvakantie) soms tijdelijk niet meteen de bestelling in behandeling nemen. U kunt de bestelling dan wel plaatsen. Na de onderbreking worden de bestellingen op volgorde van binnenkomst verwerkt.


Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dyadon geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Dyadon garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dyadon daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dyadon de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dyadon te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt en onbeschadigd is. Het factuurbedrag wordt gerestitueerd met uitzondering van de verzendkosten.

6.4 Voor door Dyadon geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

6.5 Dyadon is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dyadon. Dyadon is niet aansprakelijk voor gevolg,- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst,- of omzetderving.

6.6 Indien Dyadon om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

6.7 Onverminderd in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Dyadon of de fabrikant zijn verricht.
b. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.8 In alle gevallen geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, tenzij anders overeengekomen. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Dyadon niet geaccepteerd.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dyadon in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dyadon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dyadon kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Wanneer door Dyadon gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dyadon deze Voorwaarden soepel toepast.

8.2 Dyadon is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Webwinkel De Dyslexie-Express
Houtdreef 5
7051SB Varsseveld

www.dyslexie-express.nl
www.dyadon.nl
info@dyadon.nl

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 26-08-2017 - Beste Edwin,
    Veel kinderen met dyslexie leren blokletters schrijven omdat ook...  lees meer
  • 25-08-2017 - Mijn zoon (9) heeft afgelopen 4 jaar alleen blokletters aangeleerd...  lees meer
  • 08-02-2017 - Weet iemand hier waar je je opnieuw kan laten testen...  lees meer
Plaats een bericht
© 2014 - 2018 De Dyslexie-Express | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.