Columns

Sorteer op
 • Leesbevordering

  Wennen aan een boek
  Wennen aan een boek

  Wennen aan een boek!

  Als er geen vervanging mogelijk is wil ik de stilleesgroep graag overnemen. Alle stillezende kinderen zitten bij elkaar in het stiltelokaal met een onderwijsondersteuner. En vandaag ben ik dat. Ik heb voor…

 • Leesbevordering

  Uit lezen
  Uit lezen

  Uit Lezen

  Vaak vergelijk ik lezen met uit eten gaan. En dat is helemaal niet zo vreemd. Je kunt boeken in categorieën plaatsen zoals je restaurant in categorieën plaatst.

  Denk bijvoorbeeld aan de grote hamburgerketens. Het…

 • Leesbevordering

  Van recreatief naar griffel: de uitdaging van de lezer (Walta, 2011)
  Van recreatief naar griffel: de uitdaging van de lezer (Walta, 2011)

  Van recreatief naar griffel

  Jos Walta publiceerde in 2011 "Open Boek". Het handboek Leesbevordering. Hierin introduceert hij een indeling van kinderboeken met daarin heel specifiek de kenmerken beschreven. Hij maakt de indeling…

 • Lezen/ Dyslexie

  Hoe kies ik een boek?
  Hoe kies ik een boek?

  Hoe kies ik een boek?

  Ze zitten in groep 7 en hebben een ernstig leesprobleem of dyslexie. Of beter gezegd: ze halen een E-score op de DMT en beheersen AVI niet op het niveau van hun klas. Ze vinden lezen trouwens wel leuk en…

 • Lezen

  Sterke lezers
  Sterke lezers

  Sterke lezers worden soms vergeten! Ook zij hebben onze aandacht nodig!

 • Lezen

  Aarzelende lezers laten lezen
  Aarzelende lezers laten lezen

  Inleiding

  Lezen is een technische vaardigheid en een technische vaardigheid moet je regelmatig oefenen anders verlies je hem. Zonder oefenen ontwikkelen jonge lezers geen woordenschat, geen leesvloeiendheid en niet de…

 • Lezen

  De Fluisterfoon in de praktijk
  De Fluisterfoon in de praktijk

  Ik loop door de gang van de sbo-school waar ik tijdelijk werkzaam ben en zie hem aan een tafeltje zitten in de gang. Hij begeleidt zijn hardop lezen met ritmische bewegingen. Ik spreek hem nieuwsgierig aan. Hij zit vrijwillig op…

 • Lezen

  De Herfstsignalering: uitleg voor ouders
  De Herfstsignalering: uitleg voor ouders

  De Herfstsignalering

  Misschien merk je er niets van, maar rond deze tijd in groep 3 is het tijd voor de Herfstsignalering: het eerste serieuze moment in groep 3 op gebied van lezen en spellen waarbij wordt getoetst of je kind…

 • Lezen

  Vakantielezen met de Lees-beter-meter
  Vakantielezen met de Lees-beter-meter

  Vakantielezen met de Lees-beter-meter

  De Lees-beter-meter is thuis, op school en in de praktijk/dyslexiebegeleiding in te zetten om leeskilomters te maken in de vakantie.

  Zie onderstaand voorbeeld voor een treinreis in…

 • Lezen

  Vakantielezen om de zomerdip te voorkomen!
  Vakantielezen om de zomerdip te voorkomen!

  Vakantielezen om de Zomerdip te voorkomen!

  Elk jaar na de zomervakantie en trouwens ook na de kortere vakanties, zuchten we als leerkracht diep als we onze leerlingen horen lezen. Veel kinderen lezen niet in hun vakantie en dat…

 • Lezen

  Connect Vloeiend Lezen in een klein groepje
  Connect Vloeiend Lezen in een klein groepje

  Ze komen alle drie met hun leesmapje onder de arm binnen. Ze gaan lezen. De eerste keer roepen ze meteen: Toch geen RALFI-lezen hè? Ze hebben er genoeg van. Als je navraagt hoe leerlingen extra begeleid worden binnen de klas,…

 • Lezen

  Connect Vloeiend Lezen in de praktijk
  Connect Vloeiend Lezen in de praktijk

  Hoe ziet Connect Vloeiend Lezen er uit in de praktijk?

 • Dyslexie/lezen

  Oefenen met lezen op afstand op zorgniveau 2 en 3
  Oefenen met lezen op afstand op zorgniveau 2 en 3

  School dicht en net gestart met de intensieve ondersteuning richting dyslexiediagnostiek. En nu?

 • Spelling

  Die lastige spelling
  Die lastige spelling

  Die lastige spelling!

  Spelling en dyslexie

  Er bestaan geen typische dyslectische spelfouten! Wat wel een feit is, is dat kinderen met dyslexie meer tijd nodig hebben om te automatiseren dan wij ze in het onderwijs gunnen. Dat…

 • Spelling

  De magie van BLOON
  De magie van BLOON

  De magie van BLOON

  Vraag aan een willekeurige leerkracht hoe hij spelling verrijkt naast wat de methode biedt en in 75% van de gevallen is het antwoord: Wij doen BLOON. Met de computer. En de leerlingen oefenen dagelijks thuis,…

 • Stellen

  Schrijven, aangeboren of aangeleerd?
  Schrijven, aangeboren of aangeleerd?

  Schrijven, aangeboren of aangeleerd?

  “Schrijven” heeft binnen ons onderwijs twee betekenissen: motorisch schrijven of stellen. Deze column gaat over de tweede betekenis: stellen.

  De zomervakantie is weer voorbij! Voor de een…

 • Kleuters

  Het komt vanzelf wel!
  Het komt vanzelf wel!

  Het komt vanzelf wel!

  Het komt vanzelf wel, die belangstelling voor lezen en schrijven en voor letters!

  Een bekende uitspraak, die voor de meeste kleuters van toepassing is en die vaak wordt gebruikt door groepsleerkrachten van…

 • Kleuters

  Samenwerken aan taal voor groep 1-2
  Samenwerken aan taal voor groep 1-2

  Samenwerken aan taal voor groep 1-2

  Kleuters
  Juf Carola is juf van groep 1-2. De laatste jaren voelt ze zich erg heen en weer geslingerd tussen werken met een verantwoord en beredeneerd aanbod, waarbij de ontwikkeling van haar…

 • Dyslexie

  We zijn een beetje dyslexie-moe!
  We zijn een beetje dyslexie-moe!

  We zijn een beetje dyslexie-moe!

  Bij een presentatie over dyslexie voor docenten in het voortgezet onderwijs had onlangs minder dan de helft van de docenten de moeite genomen om hier hun werkmiddag aan te besteden. De…

 • Dyslexie

  Dyslexie zeker?
  Dyslexie zeker?

  Een beetje verhit en nog wat nahijgend stapt hij de kamer van het steunpunt passend onderwijs binnen. "Ik moest me hier om kwart over 12 melden?", vraagt hij. Joep zit in Havo 5 en doet dit jaar eindexamen. In november heeft hij…

 • Dyslexie

  Dyslexie te duur?
  Dyslexie te duur?

  Dyslexie te duur?

  Joost in groep 8 heeft dyslexie. Sinds groep 7 heeft hij écht dyslexie met een officiële verklaring na onderzoek bij een officiële instantie met een vergoeding van de zorgverzekeraar. En nu heeft hij een…

 • Dyslexie

  Compensatie en dispensatie bij dyslexie
  Compensatie en dispensatie bij dyslexie

  Compensatie en dispensatie bij dyslexie

  Wat zijn eigenlijk compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met dyslexie?

  Compensatie betekent dat deze leerling hetzelfde doet als de andere leerlingen maar met adequate…

 • Dyslexie

  Eindexamen doen met dyslexie
  Eindexamen doen met dyslexie

  Eindexamen doen met dyslexie

  Voorbereiding

  In het oosten van het land bereidt een scholengemeenschap voor VMBO-TL, HAVO en VWO met 1364 leerlingen zich al vanaf september 2014 voor. 36 leerlingen met een dyslexieverklaring doen…

 • Dyslexie

  Een nieuwe kijk op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie
  Een nieuwe kijk op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

  Een nieuwe kijk op de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

  In 2001 verscheen de eerste versie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie (Wentink &Verhoeven, 2001). Toen ze eenmaal gratis in de brievenbus vielen, was het een…

 • Dyslexie

  Dyslexie begrijpen en het lezende brein van kinderen
  Dyslexie begrijpen en het lezende brein van kinderen

  Dyslexie begrijpen en het lezende brein van kinderen

  Auteur: Holly Korby, gepubliceerd op 01-10-’15.
  Samenvatting van een lezing gegeven aan het Los Angeles Unified School District door Prof. M. Wolf (2015)."Lezen op zich is…

 • Dyslexie/ leesbegrip

  Dyslexie en begrijpend lezen: een onderzoek
  Dyslexie en begrijpend lezen: een onderzoek

  Dyslexie en toch goed zijn in begrijpend lezen. Wel mechanisme in het brein zorgt hiervoor?

 • Dyslexie

  Begrijpend leestoetsen (CITO) afnemen bij leerlingen met dyslexie
  Begrijpend leestoetsen (CITO) afnemen bij leerlingen met dyslexie

  GEZAMENLIJKE PUBLICATIE VAN:www.masterplandyslexie.nl www.cito.nl www.stichtingdyslexienederland.nl

  Toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische leerlingen

  Uit vele reacties blijkt dat scholen, zorgverleners en ouders moeite…

 • Dyslexie

  De Dyslexie-Express: hoe het allemaal is gekomen!
  De Dyslexie-Express: hoe het allemaal is gekomen!

  Ik las tijdens mijn opleiding tot dyslexiespecialist veel literatuur over dyslexie, uiteraard. Wat mij vooral erg boeide en trof was het sociaal-emotionele aspect van dyslexie, dat te vaak onderbelicht blijft in de externe…

 • Dyslexie

  Wensen op het gebied van dyslexiebeleid vo van ouders en leerlingen
  Wensen op het gebied van dyslexiebeleid vo van ouders en leerlingen

  Compilatie van wensen op het gebied van de begeleiding van dyslexie in de brugklas. Verzameld van de Facebookpagina van de Dyslexie-Express.

 • Dyslexie

  Dyslexie en ICT op school
  Dyslexie en ICT op school

  Dyslexie en ICT op school

  Leerlingen met dyslexie hebben veel baat bij het gebruik van compenserende software bij lezen en spellen, dat kunnen we niet langer meer ontkennen. Onze maatschappij wordt steeds taliger en dus voor…

 • Algemeen

  Opbrengstgericht werken in het onderwijs
  Opbrengstgericht werken in het onderwijs

  Opbrengstgericht werken in het onderwijs

  Ik ben begonnen als leerling-verkoper, daarna, na een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, aangesteld als vaste verkoper. Na een aantal cursussen heb ik me opgewerkt tot afdelingschef.…

 • Algemeen

  Onderwijzer of bovenwijzer?
  Onderwijzer of bovenwijzer?

  Onderwijzer of bovenwijzer?

  Heel lang geleden vertelde mijn man op een verjaardagsfeestje van zijn vader dat hij onderwijzer wilde worden. Een buurman grapte daarop: “Word eerst maar eens boven wijzer!”
  En nu we vele jaren…

 • Algemeen

  Kwekerij "Passend Onderwijs"
  Kwekerij "Passend Onderwijs"

  Kwekerij "Passend Onderwijs"

  Je hebt misschien in het vroege voorjaar voor je verjaardag of om een andere reden weleens zo’n leuke bak met gemengde bloembolletjes gekregen? Het is zo’n bak met zwarte grond en allemaal…

 • Algemeen

  Lieve meester, lieve juf
  Lieve meester, lieve juf

  Lieve meester en lieve juf,

  Zie de maan schijnt door de bomen,
  makkers staakt uw wild geraas.
  Ook al zou ik willen stoppen,
  de prikkels zijn me steeds de baas.
  En wie zoet is die krijgt lekkers,
  maar dan word ik weer zo druk.
  Dan…

 • Leesbegrip

  Begrijpend lezen: geen vak, maar een houding!
  Begrijpend lezen: geen vak, maar een houding!

  Van Gelderen en Van Schooten schreven in 2011 een publicatie als lectoren Taalverwerving en Taalontwikkeling bij het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam met als titel: "Taalonderwijs; een kwestie van…

 • Leesbegrip

  Jip en Janneke taal en begrijpend lezen
  Jip en Janneke taal en begrijpend lezen

  Een recent artikel op de website speld.nl https://speld.nl/2018/08/28/wij-leggen-jip-en-janneke-voor-je-uit-onbegrijpelijke-taal/ werd uitgebreid gedeeld in de social media. In dit artikel werd het eerste hoofdstuk van Jip en…

 • Leesbegrip

  Een plaatje in je hoofd
 • Leesbegrip

  Leesbegrip in beeld: op een dynamische manier toetsen van tekstbegrip!
  Leesbegrip in beeld: op een dynamische manier toetsen van tekstbegrip!

  Tekstbegrip dynamisch toetsen: een onderzoek door CITO en ITTA gesubsidieerd door het NRO.

© 2014 - 2023 De Dyslexie-Express | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel