Vragenlijst bij de keuze van een vo-school voor uw kind met dyslexie

Op zoek naar een dyslexievriendelijke vo-school

Keuze van een school

Wanneer u met uw kind met dyslexie op zoek gaat naar een school voor voortgezet onderwijs, doet u er goed aan zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de scholen die in aanmerking komen. Win bij zo veel mogelijk mensen informatie in over de school. Praat met ouders en leerlingen die er leerling zijn of zijn geweest. Bij het verzamelen van informatie en het bezoeken van de school is het van belang goed te informeren hoe de school omgaat met leerlingen met dyslexie. Scholen verschillen erg in de mate waarin de zorg voor individuele leerlingen centraal staat. Win dus zo veel mogelijk informatie in en weeg alles tegen elkaar af, maar laat uw intuïtie en die van uw kind ook meespreken, negeer uw gevoelens over de school niet.[1][2]

Vragenlijst bij schoolbezoek

De onderstaande vragenlijst kunt u gebruiken als u met uw kind een school voor voortgezet onderwijs gaat bezoeken. Waarschijnlijk komen niet alle vragen aan de orde. Vragen die tijdens het schoolbezoek niet beantwoord worden, kunt u ook aan de orde stellen tijdens een gesprek met de coördinator Passend Onderwijs van de school.

Sfeer op school

 • Hoe is de sfeer en de entourage?

 • Is de school netjes en heerst er een duidelijke structuur?

 • Welke indruk maken de leerlingen?

 • Zijn de leerkrachten en het andere personeel vriendelijk en staan ze open voor vragen

Beleid van de school rond dyslexie

 • Welk beleid heeft de school voor leerlingen met dyslexie en staat dat op papier?

 • Hoeveel leerlingen met dyslexie bezoeken de school?

 • Wat is de ervaring van de school met leerlingen met dyslexie?

 • Waarom denkt de school dat leerlingen met dyslexie en hun ouders kiezen voor hun school?

 • Zijn er personeelsleden met specifieke deskundigheid over dyslexie?

 • Wie is voor ouders de contactpersoon als het gaat om zaken rond dyslexie?

 • Welke contactmomenten met de ouders zijn er en hoe worden ouders op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind?

Onderwijs aan leerlingen met dyslexie

 • Wordt het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs gebruikt?

 • Zijn er begeleidingsmogelijkheden buiten de klas voor leerlingen met dyslexie?

 • Hoe groot zijn de klassen gemiddeld?

 • Hoe worden lessen aangepast aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met dyslexie?

 • Welke aanpak is er in de verschillende vakken voor leerlingen die moeite hebben met het lezen van teksten?

 • Hoe wordt ICT-materiaal ingezet?

 • Mogen leerlingen in de klas een device gebruiken om aantekeningen te maken en te schrijven?

 • Hoe wordt er bij de beoordeling van leerlingen rekening gehouden met lees- en spellingsproblemen?

 • Worden toetsen met leerlingen nabesproken?

 • Is er een huiswerkklas of huiswerkbegeleiding mogelijk door mensen die verstand hebben van lees- en spellingsproblemen.

 • Worden leerlingen gestimuleerd op te komen voor zichzelf?

Speciale regelingen op school

 • Werkt de school met een faciliteitenkaart of dyslexiepas?

 • Werkt de school met ondersteunende software?

 • Krijgen leerlingen met dyslexie extra tijd voor toetsen en examens?

 • Kunnen leerlingen met dyslexie mondeling overhoord worden?

 • Kunnen leerlingen met dyslexie (indien nodig) proefwerken maken in een aparte rustige ruimte?

 • Hoe worden spellingsfouten bij proefwerken meegeteld bij leerlingen met dyslexie?

 • Kunnen toetsen en examens op een device gemaakt worden?

 • Wat is het beleid ten aanzien van Frans en Duits? Is vrijstelling mogelijk?

 • Welke andere speciale regelingen voor leerlingen met dyslexie zijn er?

De docenten

 • Hebben de docenten kennis op het gebied van dyslexie?

 • Hoe beschikbaar zijn docenten voor leerlingen die extra hulp nodig hebben?

 • Bestaat er een open-deur-beleid of zijn er spreekuren?

 • Wie is verantwoordelijk voor het bewaken van de vorderingen van elke leerling?

 • Hoe houden de docenten elkaar op de hoogte van de vorderingen van elke leerling?

Activiteiten buiten schooltijd

 • Welke mogelijkheden zijn er om andere interesses en vaardigheden te gebruiken of te verkennen?

   

Terry van de Beek

De Dyslexie-Express


[1] Shaywitz, S. (2005). Hulpgids Dyslexie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds (Hoofdstuk 21)

[2] Braams, T. (2004). Kinderen met dyslexie. Een gids voor ouders. Amsterdam: Boom (Hoofdstuk 2.4)

 

© 2014 - 2024 De Dyslexie-Express | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel